Termeni și condiții

PREZENTARE ȘI DEFINIȚII

Site-ul www.MARINELAARDELEAN.COM este deținut și operat de către CLOS A&M S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada Soldat Gheorghe Buciumat, Nr. 26, Bloc C-D, Etaj 5, Ap. 508D, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15250/2018, cod fiscal RO33630924, denumit în cele ce urmează deținătorul site-ului.

Site-ul www.MARINELAARDELEAN.COM prezintă serviciile oferite și activitatea derulată de către deținător. Totodată, prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vederea primirii de informări periodice (news-letter), precum și accesul la serviciile furnizate de către deținător (conținut pe site), servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte.

Informatiile prezente pe www.MARINELAARDELEAN.COM sunt puse la dispozitia utilizatorilor în mod gratuit, cu exceptia produselor sau serviciilor, ale caror prețuri sunt specificate.
Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

 Utilizator – orice persoană care acceseaza site-ul, fiind interesată de serviciile deținătorului site-ului, se abonează în vedere primirii de informări periodice (news-letter) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind raspunzator pentru acțiunile sale pe site;
 Utilizator înregistrat – orice persoană fizică majoră (având vârsta de 18 ani împlinită)/ persoană juridică care se înregistrează la un moment dat pe site ca utilizator pentru a beneficia de produsele/serviciile furnizate pe site (conținut) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind raspunzator pentru acțiunile sale pe site;
 Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la platforma prin intermediul careia se poate abona în vedere primirii de informări periodice (news-letter); furnizarea catre utilizator a accesului la conținutul site-ului și la produsele comercializate prin intermediul Site-ului conform optiunilor Utilizatorului. Accesul la anumite secțiuni din site are loc contra cost, fiind condiționat de furnizarea tuturor informatiilor pentru efectuarea platii online cu cardul bancar. Pentru accesul la Serviciu si efectuarea platii, utilizatorul va furniza toate datele solicitate de integratorul de plati care proceseaza plata online, precum si datele necesare emiterii facturii fiscale de catre deținătorul site-ului.
 Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între deținătorul site-ului și utilizator prin intermediul Site-ului, prin care utilizatorul transmite deținătorului site-ului intentia sa de accesa produsele/serviciile puse la dispozitie pe site (access la conținut contra cost).

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.
Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a unui news-letter sau pentru accesa produsele sau serviciile furnizate pe site, caz în care se va înscrie cu nume și prenume sau un pseudonim și o adresă de email pentru identificare și autentificare în site/pentru transmiterea newslette-rului săptămânal.
Pentru accesarea serviciilor furnizate pe site (pentru identificare și autentificare în site) trebuie să furnizați următoarele date dupa caz: nume și prenume sau denumire societate, adresa poștală, o adresă de email; datele privind persoana de contact și numărul de telefon vor fi furnizate numai daca este cazul pentru persoane juridice.
În cazul în care doriți să beneficiați de eventuale servicii/conținut preplătit oferite pe site-ul www.MARINELAARDELEAN.COM , vă obligaţi şi garantaţi următoarele:
1) furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;
2) menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări (ex. nume, prenume, adresă poștală sau adresă de email; datele privind persoana de contact și numărul de telefon vor fi furnizate numai daca este cazul pentru persoane juridice) pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete.
Deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site,.
Prin accesarea site-ului şi a Serviciilor puse la dispozitie, Utilizatorul garanteaza ca ofera detinatorului site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informatiile furnizate.
Deținătorul site-ului va derula întâlniri, evenimente, conferințe online prin utilizarea unor mijloace tehnice de comunicatie la distanță, respectiv platforme de videoconferinte derulate la distanță. Utilizarea acestor tehnici de comunicatie individuala/de grup la distanta nu este permisa daca exista un refuz expres manifestat de utilizator. În cazul utilizării unei oricărei platforme de comunicare la distanță atât deţinătorul site-ului, cât și utlizatorul declară că nu vor realiza înregistrări sau alte activităţi de fixare și stocare a imaginilor transmise.

COMANDA

Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site-ul www.MARINELAARDELEAN.COM prin optiunea bifata privind accesarea Serviciilor dorite, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odată exprimată opțiunea pentru un produs/serviciu, acesta este disponibil pentru achiziție in masura in care sunt respectate termenii si termenele prezentate in site. Optiunea pentru un anumit produs/serviciu, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici acordarea dreptului de acces la produs/serviciu.
Deținătorul site-ului poate anula o comandă plasată de catre Utilizator, in urma unei notificari prealabile adresate Utilizatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

 1. neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
 2. invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de către deținătorul site-ului, in cazul platii online;
 3. datele furnizate de catre Utilizator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;
 4. pentru erori accidentale apărute pe site privind prezentarea produselor/serviciilor sau cu privire la prețul acestora.
  Avand in vedere faptul ca prin intermediul site-ului detinatorul acestuia furnizeaza Utilizatorului continut digital care nu este livrat pe suport material, iar furnizarea incepe la solicitarea prealabila a utilizatorului exprimata prin inscrierea datelor acestuia in Site, utilizatorul va pierde dreptul la retragere dupa ce a accesat serviciile comandate prin intermediul site-ului si a acceptat termenii acestuia.

FACTURARE – PLATA

Preturile Serviciilor sunt specificate in prezentarea fiecărui produs/serviciu și în Comanda. Deținătorul site-ului va emite catre Utilizator o factura pentru Serviciile livrate, obligatia Utilizatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
Deținătorul site-ului va transmite Utilizatorului factura aferenta exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii în Contul Utilizatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Utilizator în Contul său (în cazul opțiunii Utilizatorului în acest sens).
Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Utilizatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.
Prin aceasta modalitate de comunicare Utilizatorul, accesand Contul sau, va detine o evidenta a facturilor emise de către deținătorul site-ului, putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o doreste.
Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin adaugarea acestora în Cont sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata la crearea contului.
Datele cardului de plata al Utilizatorului nu vor fi accesibile pentru deținătorul site-ului si nici nu vor fi stocate de catre de acesta.
In anumite cazuri, pentru mentinerea securitatii Tranzactiilor, la inregistrarea Comenzii, Utilizatorului i se va solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.
Pentru motive de securitate a Tranzactiilor Utilizatorul este sfatuit sa nu ramana logat pe Site si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa.

OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului este permisă cu respectarea principiilor bunei – credințe, pentru informare și pentru folosirea serviciilor furnizate pe site.
Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza, cu excepția celor apartinând altor entitati.
Utilizatorii nu pot prelua conținutul site-ului, nu pot interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.
Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, efectuate în scopuri comerciale a materialelor existente pe site.
În cazul în care în cadrul site-ului exista sectiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, raspunderea privind continutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.

MODIFICARILE SITE-ULUI

Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia, în totalitate sau numai în parte. În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la informațiile disponibile la un moment dat prin intermediul acestuia.

RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:

 1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria sa răspundere.
 2. Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că:
 • serviciile împlinesc toate cerinţele utilizatorilor;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • erorile de program vor fi corectate.

LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul site-ului nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.MARINELAARDELEAN.COM ;
 • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
 • declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

LEGATURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate de către deținptorul site-ului ca fiind utile în legatura cu continutul site-ului și care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzatoare acelor site-uri.
Deținătorul site-ului nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere de pe site-ul său.

NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorul site-ului poate transmite notificări/informări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.

FORŢA MAJORĂ

Deținătorul site-ului www.MARINELAARDELEAN.COM nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.
Deținătorul site-ului www.MARINELAARDELEAN.COM nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.
În cazul în care un utilizator încalcă prevederile legale în vigoare sau reglementările aplicabile raporturilor juridice născute prin accesarea serviciilor sau facilităților site-ului, acesta poate răspunde conform legii.
Totodată, în cazul în care un utilizator încalcă prevederile prezentelor clauze ale Termenilor și condițiilor site-ului, deținătorul site-ului poate retrage dreptul de utilizare a facilităților și serviciilor puse la dispoziție pe site. În acest sens, deținătorul site-ului va transmite o informare pe email utilizatorului cu privire la măsura luată.

CLAUZE FINALE

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor și accesul la produsele serviciile furnizate pe site-ul www.MARINELAARDELEAN.COM . În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, acestea vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi informațiile sau serviciile puse la dispoziţie pe acest site.

Bine ai venit pe site-ul Marinelei Ardelean.

Pentru a-l putea vizita, trebuie să ai vârsta legală pentru a consuma alcool în țara unde te afli. În cazul în care nu există legi referitoare la vârsta minimă legală pentru consumul de alcool, trebuie să fi împlinit 21 de ani.

Ai vârsta minimă legală pentru a consuma alcool?
Abuzul de alcool este periculos pentru sănătate. Consumă cu moderație.